Missionair

Kerkenraad » Sector Missionair

We willen groeien in de zorg voor onze naaste dichtbij en veraf en daarvoor toegerust worden. Gemeenteleden weten zich op allerlei manieren – vaak op individueel niveau en aansluitend bijdagelijkse leven – missionair betrokken op hun naasten, bijvoorbeeld door inzet in vrijwilligerswerk ofgebedsgroepen. Dit doen wij in het vertrouwen dat Gods aanwezigheid doorwerkt in onze zorg, nabijheid en aanwezigheid, nadat wij in de leefwereld van een ander durven stappen. Hierin zoeken gemeenteleden ondersteuning en toerusting – hoe kan ik een relatie aangaan en van daaruit ‘open zijn over mijn inspiratie en geloof’ en ‘op een natuurlijke manier vertellen over wat God voor mij betekent’.

We willen elkaar hierin, als gemeente, motiveren, inspireren en activeren. Dat wil niet zeggen dat we als gemeente zelf allerlei activiteiten moeten opzetten. Veel liever zoeken we vanuit de gemeente de samenwerking met interkerkelijke of maatschappelijke organisaties. Zo kunnen wij als christenen ook eenheid tonen richting de samenleving. Kijken we vervolgens naar ontwikkelingen in die samenleving (ontkerkelijking, eenzaamheid, zingevingsvragen) dan zien wij veel nieuwe mogelijkheden om nieuwe invulling te geven aan onze missionaire taak. De gemeente is hierin nog zoekend, een goede invulling en borging van initiatieven is een wezenlijke uitdaging voor de komende jaren.

In 2020 heeft de kerkenraad een commissie Missionair samengesteld met de vraag om duidelijkheid te krijgen over mogelijke missionaire activiteiten en voorstellen te doen voor beleidsvisie voor het missionaire werk vanuit de gemeente.

Oudste Missionair : vacant