Sector-Kinderwerk

Kerkenraad » Sector Viering » Sector-Kinderwerk

Groepsleiders

 • Mirjam Slager - van Noord

Het kinderwerk in de kerk

Ons doel

In de kinderkringen willen we de kinderen een hartelijke, passende en veilige plek geven waar ze het evangelie  horen, beleven en delen met elkaar. Er wordt gewerkt met Bible Basics, een methode van de NBG.

Indeling

Er zijn vijf leeftijdsgroepen, waarvan de eerste drie groepen vanaf het begin van de dienst boven zijn en boven blijven. De oudste twee groepen gaan na het kinderlied naar boven en komen na het gebed weer terug.

 • Er is crèche voor kinderen tot 2,5 jaar
 • Kinderkring 1 voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Bij 2,5 jaar krijgen ouders een uitnodiging.
 • Kinderkring 2 (groep 1 & 2 van de basisschool)
 • Kinderkring 3 (groep 3 & 4 van de basisschool)
 • Kinderkring 4 (groep 5 & 6 van de basisschool)
 • Pluskring (groep 7 & 8 van de basisschool)

Locatie

Boven wil zeggen aan het einde van de hal beneden twee keer links af en daar de trap op.

 • Voor de crèche bovenaan twee keer rechts af en derde deur rechts
 • Voor kinderkring 1 bovenaan de trap links af en dan derde deur rechts
 • Voor kinderkring 2 bovenaan de trap links af, eerste deur rechts
 • De andere drie kringen lopen samen met de leiding naar boven. Zij zorgen ervoor dat kinderen in het juiste lokaal terecht komen, maar even meelopen kan altijd.

Pluskring

De ene week is die op zondag onder de dienst. En de andere week is dat in het Brandpunt op vrijdagavond van 19.30 uur tot 21.00 uur (Laan naar Emiclaer 101). We praten met elkaar over serieuze dingen, maar maken ook veel plezier met elkaar, zeker op vrijdag! Deze groep gaat jaarlijks op kamp als start van het nieuwe seizoen. Het seizoen wordt afgesloten én met een BBQ én met een pluskringdienst om de jongeren die naar de middelbare school gaan uit te zwaaien en een Bijbel mee te geven. Die dienst bereiden we samen voor met de voorganger.

Extra

Twee keer per jaar is er een kinderdienst, die wordt voorbereid en vorm gegeven door de stuurgroep. Ook is er in iedere dienst een kinderlied met een inleiding op maat.

Door Corona zijn er veel minder mogelijkheden en is de verdeling aangepast: tot en met zes jaar zitten alle kinderen in het lokaal van kinderkring 1 en zitten de kinderen van 7 tot 10 jaar in het lokaal van kinderkring 2. De pluskring komt op vrijdag niet samen, maar op zondag wel in het eigen lokaal. Soms schuift er wat o.i.v. aantallen. Soms zal dat in de weekbrief staan, soms wordt dat ter plekke geregeld.