Jeugd

Kerkenraad » Sector Jeugd

Jeugd

Jouw plek als jongere in onze gemeente is super belangrijk. Samen met jou willen wij Gods
nieuwe wereld ontdekken. Zonder jou zijn wij als gemeente niet compleet.


Gods nieuwe wereld is overal om ons heen. Dat betekent dat we God niet alleen ervaren in de
kerk maar elke dag, gewoon in ons dagelijks leven. De wereld om je heen verschilt voor
iedereen. Die kan rustig kabbelend of woest onrustig zijn. Wij als jeugdteam willen je helpen je
God te leren kennen. Wij willen het mogelijk maken anderen te ontmoeten en dichtbij je te
staan als daar behoefte aan is.

Ben je tussen de 13 en 25 jaar dan nodigen we je van harte uit om mee te doen. Er zijn meer
dan 100 jongeren in deze leeftijdscategorie in onze gemeente.
Activiteiten waar je aan kan deelnemen of zelf actief aan kan bijdragen zijn onder andere:

  • Kamp
  • Teenchurch
  • Clubwerk (bijeenkomsten in kleinere groepen)
  • Diaconale buitenland reis
  • Handen uit je mouwen dag
  • Tour du Hap

4 keer per jaar is de kerkdienst speciaal op jongeren gericht, de Teenchurch XL. Met veelal een vlotte spreker en een thema dat aansprekend is voor jongeren. En natuurlijk begeleid door onze eigen muziekband.

Daarnaast zijn er de jongeren clubs Explore, Discover en Express waarbij jongeren met elkaar eten, socializen en ontdekken wat de Bijbel en Jezus voor hen kan betekenen. Deze activiteiten vinden buiten de zondagse dienst om plaats.

Wil je meedoen, of heb je vragen of opmerkingen, mail die dan naar oudstejeugd@ngk-amersfoort-noord.nl.