Diensten

Kerkenraad » Sector Viering

De dienst op zondagochtend is voor ons als gemeente een speciaal moment. We komen samen in ’t Hooghe Landt college om God te loven en te danken. In de dienst is er ruimte om te zingen, te bidden, te luisteren en te ontmoeten.
Naast de reguliere dienst op zondagochtend zijn er zo nu en dan ook speciale diensten. Deze hebben vaak een thematisch karakter.

Muziek en liederen

Zang en muziek heeft een belangrijke rol in de dienst. We zingen uit veel verschillende bundels. Denk bijvoorbeeld aan de Evangelische Liedbundel, het Liedboek, Opwekking, Taizé en Psalmen voor Nu.
Tijdens de dienst worden de liederen geprojecteerd op een scherm.

Kinderen

Voor de kinderen in de basisschool leeftijd is er tijdens de dienst kinderkring. Onder leiding van een ouder wordt er een verhaal uit de Bijbel verteld, gezongen, gebeden en geknutseld.
Voor de aller kleinsten (0 – 2 1/2 jaar)  is er opvang in de crêche.

Ontmoeting

Na afloop van de dienst is er koffie, thee en limonade. Er is tijd om na te praten en nieuwe mensen te leren kennen

Gebed

Na de dienst is er een gebedsteam beschikbaar. Als je wilt kun je de teamleden voor je laten bidden. Het gebedsteam vind je in de hal, vlakbij de ingang. Je herkent ze aan de badge die ze dragen.

Avondmaal

Wij vieren als gemeente op elke tweede zondag van de maand het avondmaal.


Sector-Kinderwerk