Wat doen wij

Vieren & omzien

De wortels van onze gemeente liggen in de gereformeerde traditie. Daarin ligt vanouds een groot accent op de genade van God voor alle mensen. Iedere zondag vieren we dat met elkaar door (digitaal) bijeen te komen, te luisteren naar uitleg en toepassing van een gedeelte uit de Bijbel en God te ontmoeten in muziek en creativiteit. Een feest is het als er iemand (jong of oud) gedoopt wordt of als we in een grote kring het Heilig Avondmaal (ook met de kinderen) mogen vieren. Wij willen open en gastvrij zijn; er is ruimte voor beleving van vreugde en het enthousiasme vanuit het geloof, maar ook twijfelaars zijn welkom. Wij staan open voor elkaar en elkaars levensverhaal én voor de verhalen van gasten die God op onze weg plaatst. Jezus leert ons om naar elkaar op een open en liefdevolle manier om te zien. We verwachten dan ook nieuwsgierigheid om je mede-gemeenteleden te leren kennen.

Ontvangen & (uit-)delen

Er zijn ook mogelijkheden om buiten de diensten om aan Bijbelstudie te doen of andere vormen van geloofstoerusting te ontvangen. In de gemeentekringen, die door de week samenkomen, ontmoet je elkaar en ontvang je inspiratie voor je (geloofs)leven. Ook zijn er kringen die er meer zijn om met elkaar de ontspanning te zoeken (koken, schilderen, wandelen of spelletjes doen).
We vinden het belangrijk dat je je talenten kan inzetten en daarin mag groeien. Tegelijk mag je daar ook van uitdelen aan anderen binnen en buiten de gemeente.