Kenmerkend

Voedzaam & smaakvol

De diensten op zondagmorgen zijn een belangrijk onderdeel. De preken staan dichtbij de bijbel en dichtbij de actualiteit van het gewone leven; je kunt er thuis nog eens op ‘kauwen’. Andere ingrediënten van de dienst zijn lofprijzing door muziek en liederen, gebeden voor elkaar en de wereld. Ook jongeren en kinderen betrekken we in de diensten. In de vormgeving hebben we creativiteit hoog in het vaandel staan. Onze muziek kent verschillende stijlen; van klassiek tot modern, van psalmen en gezangen tot worship liederen.

Eenvoudig & duurzaam

Onze gemeente telt ongeveer 500 leden, waarvan veel gezinnen met kinderen. De meeste leden wonen in Amersfoort in de wijken Schothorst, Zielhorst, Kattenbroek, Hoogland en Nieuwland maar er zijn ook leden woonachtig in andere wijken of gemeenten in de regio. We komen samen in een schoolgebouw en kunnen daardoor de kosten voor onderdak vrij laag houden. Iedere zondag is er crèche voor de kleinsten en voor grotere kinderen zijn er de kinderkringen. Jongeren hebben een paar keer per jaar hun eigen ‘Teenchurch’. Om delen van het werk in de kerk professioneel vorm te geven hebben we een predikant, een kerkelijk werker en een jongerenwerker in dienst. Het leveren van een vrijwillige financiële bijdrage naar draagkracht om de kerk te laten functioneren is nodig om dit werk duurzaam te laten zijn.