Verantwoording

Voor 2022 hebben we €186.000 aan kosten begroot. Ongeveer zeventig procent (€130.000) van de jaarlijkse kosten zijn verbonden aan het traktement (salaris) van de predikant en de salarissen van de kerkelijk werker en jeugdwerker. Daarnaast dragen we dit jaar per gemeentelid (zowel belijdend als dooplid) €29,97 af aan het landelijke kerkverband van de NGK. Deze inkomsten worden o.a. gebruikt voor de predikantenopleiding, toerusting en arbeidszaken.

Voor meer info: zie jaarcijfers kerk