Kerkelijke bijdragen

Waarom een kerkelijke bijdrage?

We vragen ieder om een bijdrage naar draagkracht te geven. De bijdragen (ook wel genoemd: vastevrijwillige bijdrage, vvb) worden gebruikt om de kosten van onze kerkelijke gemeente te betalen. Denk hierbij aan de salarissen van de predikant, pastoraal werker en jeugdwerker, huur van de gebouwen, kosten landelijk kerkverband, muziek, streaming & geluid, koffie en thee na de diensten, materiaal voor het kinder- en jongerenwerk etc.

Wat zijn de kosten van ons kerkelijk leven?

De verwachte kosten van het kerkelijk leven in 2022 bedragen voor onze gemeente ongeveer € 390,- per persoon per jaar. Omdat we met elkaar gemeente zijn doen we op alle volwassen gemeenteleden een beroep om actief bij te dragen.

Hoe kan ik bijdragen?

Uw bijdrage ontvangen wij bij voorkeur maandelijks, omdat onze uitgaven ook veelal maandelijks zijn. U kunt uw bijdragen bij voorkeur op de volgende manieren overmaken:

  • Periodiek overboeken: u zorgt zelf voor de overboeking van uw kerkelijke bijdrage via internetbankieren of bank-app op rekening NL04 INGB 0005 9539 05 ten name van Nederlands Gereformeerde Kerk Amersfoort-Noord onder vermelding van ‘kerkelijke bijdrage’ en uw naam.