Kerkdienst - Eerste Advent

3 december 2023
10:00 tot 11:30

In deze dienst gaat ds. Albert Balk voor. Je kan deze dienst ook volgen via de livestream. De dienst begint om 10:00 uur.

3 december 2023
10:00 tot 11:30
Locatie
't Hooghe Landt college
Trompetstraat 1
Amersfoort

In deze dienst gaat ds. Albert Balk voor. Je kan deze dienst ook volgen via de livestream. De dienst begint om 10:00 uur.

In deze dienst gaat ds. Albert Balk voor. 

Opzet van de dienst

Welkom en mededelingen door oudste van dienst
  Het is Advent…
Aansteken van eerste adventskaars
Zingen: LB 439:1 ‘Verwacht de komst des Heren’
 

‘Hij is de alpha en omega…’

Votum en groet
Zingen: (-) O kom, o kom Immanuel
  In de opname is de tekst uit LvdK 125
Gebed
Intro kinderlied
Kinderlied: BB 2023 ‘Dank God onze Vader’ (projectlied)
Lezen: Lucas 1:5-25                     
Zingen: Opw 689 ‘Spreek o Heer, door uw heilig Woord’
Preek over Lucas 1:24,25
Zingen: Sela ‘Magnificat’
Gebed 
Collecte voor Soemba
Zingen: Opw 602 ‘Vrede van God’
Zegen


Locatie
't Hooghe Landt college
Trompetstraat 1
Amersfoort

Zie ook

Kerkdienst zondag 27 november 2022
27-11-2022 | Albert Balk
Kerkdienst - Zondag 28 november 2021 - Doopdienst - Eerste Advent
28-11-2021 | Albert Balk
Kerkdienst - Eerste Advent
01-09-2024